ЗА ВРЪЗКА С НАС

„ЕУРОКС ПроМарк® Консултинг” EООД

ЕИК: 104590802

ЕИН: BG104590802

Адрес на регистрация:

5140, гр. ЛЯСКОВЕЦ, ул. Панайот Хитов“ No3 „Б“

Адрес за кореспонденция:

5100, гр. Горна Оряховица, ул. „Патриарх Евтимий“ No27 БИЗНЕС ЦЕНТЪР АВАЛОН СИСТЕМС

Оперативна дейност:  На територията на цялата страна – чрез логистични представителства в София, Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец.

E-mail: office@eurox-bg.com

Tel: +359 888 331 731

Управител: инж. Петър Хрулев

 

Copyright © EUROX PROMARK® CONSULTING Ltd. '2015 2002 - 2015