МИСИЯ и ЦЕЛИ

НИЕ ДОСТАВЯМЕ КАЧЕСТВО, А ТО Е КАТО ИСТИНАТА – НЕ ТЪРПИ КОМПРОМИСИ!

Приоритетна наша цел е да бъдем в полза на обществото – на бизнеса работещ в силно конкурентна, нелоялна и безскрупулна среда, на държавната и общинска администрация, в която все още са налице някои архаични форми на управление и де-мотивация на човешкия ресурс.  

Да бъдем в полза срещу различните форми на конвенционална и кибер престъпност и дори с реални заплахи за тероризъм, като Ви помогнем да си отговорите и предприемете действия: 

* Готови ли сте за предизвикателствата на новите пазарни пространства чрез сигурно и трайно пазарно присъствие на базата на качествено управление?

* Защитавате ли ефикасно всички Ваши активи – информация, персонал, „know-how“, собственост и репутация?

…и изобщо…. сигурни ли сте във Вашата сигурност? …..

Copyright © EUROX PROMARK® CONSULTING Ltd. '2015 2002 - 2015