СЕРТИФИКАТИ

„ЕУРОКС ПроМарк® Консултинг” EООД поддържа сертифицирана система за качествено управление съгласно изискванията на ISO 9001 от 19 Април 2005 г. с обхват на сертификация: „Разработване, изграждане и внедряване на системи за управление. Консултации, одити и обучение“.

Сертификационни периоди *2005 ÷ 2008*, *2008 ÷ 2011*, *2011 ÷ 2014 и

текущ 2014 ÷ 2017

CERT_9001 EUROX

(изберете снимката за увеличаване на размера)

 

Copyright © EUROX PROMARK® CONSULTING Ltd. '2015 2002 - 2015