Клиенти

Актуално към: 01 Март 2023 г.

Изброените организации са посочени по азбучен ред:

================================================================

ИЗВЪРШЕНИ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ДОГОВОР И ОБУЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СТАНДАРТИ, ПРОВЕЖДАНИ ВЪТРЕШНИ И ДРУГИ ВИДОВЕ ОДИТИ НА ВНЕДРЕНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ и други услуги:  

А/ АДМИНИСТРАЦИИ:

Организирани и проведени консултации и обучения при изпълнението на договор за внедряване на системи за управление, съгласно изискванията на стандартите за управление ISO 9001, ISO 14001 и ISO/IEC 27001 по проект към МДААР ЛОТ 1 и ЛОТ 3:

Областни администрации:

ВРАЦА, БУРГАС, ЛОВЕЧ, МОНТАНА, ПЛОВДИВ, ПАЗАРДЖИК, СЛИВЕН, СМОЛЯН, ХАСКОВО, ЯМБОЛ.

Общински администрации:

АСЕНОВГРАД, БУРГАС, ВЕЛИНГРАД, ДИМИТРОВГРАД, ИВАЙЛОВГРАД, КАРЛОВО, КОПРИВЩИЦА, МАДАН, МАЛКО ТЪРНОВО, НЕСЕБЪР, СЛИВЕН, СМОЛЯН, СТРЕЛЧА, ПЕРУЩИЦА и др.

=====

Oбластна администрация ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Стандарти: ISO 9001, ISO/IEC 27001;

Oбщинска администрация АЙТОС
Стандарти: ISO 9001, ISO 14001;

Oбщинска администрация БЕЛОСЛАВ
Стандарти: ISO 9001;

Oбщинска администрация БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
Стандарти: ISO 9001;

Oбщинска администрация ГАБРОВО
Стандарти: ISO 9001, ISO/IEC 27001;

Oбщинска администрация ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Стандарти: ISO 9001, ISO 14001;

Oбщинска администрация ДИМИТРОВГРАД
Стандарти: ISO 9001, ISO 27001;

Oбщинска администрация ЕЛЕНА
Стандарти: GDPR/ДЛЗЛД (DPO)

Oбщинска администрация КАЗАНЛЪК
Стандарти: ISO 9001;

Oбщинска администрация КАРНОБАТ
Стандарти: ISO 9001, ISO 14001, СФУК;

Oбщинска администрация ЛЯСКОВЕЦ (първата сертифицирана община в РБ) Стандарти: ISO 9001, ISO/IEC 27001; GDPR/ДЛЗЛД (DPO)

Oбщинска администрация МЪГЛИЖ
Стандарти: ISO 9001, ISO 14001;

Oбщинска администрация ПАВЛИКЕНИ
Стандарти: ISO 9001;

Oбщинска администрация СЕВЛИЕВО
Стандарти: ISO 9001, СФУК;

Oбщинска администрация СОПОТ
Стандарти: ISO 9001; ISO 14001.

Oбщинска администрация ТРЯВНА
Стандарти: ISO 9001; GDPR/ДЛЗЛД (DPO)

Oбщинска администрация ЧИРПАН
Стандарти: ISO 9001, ISO 14001, СФУК;

Oбщинска администрация ШАБЛА
Стандарти: ISO 9001, ISO 14001;

Б/ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ

„А“

„АВА ПАРК“ ЕООД – гр. Велико Търново
Стандарти: ISO 9001;
Обхват: Озеленяване.

„АВИТИ“ ООД – гр. София
Стандарти: ISO 9001;
Обхват: Управление и поддръжка на недвижими имоти и съоръжения, професионално почистване и доставка на хигиенни материали. Сделки с недвижими имоти.

„АВТОКАМ БГ“ OOД – гр. София
Стандарти: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001.
Обхват: Търговия и сервиз на товарни и специализирани автомобили, специализирани надстройки, комунална техника, кофи и контейнери за битови и зелени отпадъци, летищна техника, пожарно и аварийно-спасителна техника, пътно строителна и пътно поддържаща техника, ремаркета и полу-ремаркета, хидравлични манипулатори, автокранове и вишки, търговия с резервни части за тях.

„АВТОМОТОР“ АД – гр. София
Стандарти: ISO 9001.
Обхват: Продажба на автомобили СИТРОЕН, оригинални резервни части и аксесоари СИТРОЕН. Гаранционно и следгаранционно сервизно обслужване. Периодични технически прегледи на пътни превозни средства.

„АГЕНЦИЯ СТРОЙКОНТРОЛ ВТ“ ООД – гр. Велико Търново
Стандарти: ISO 9001;
Обхват: Оценка на съответствието на инвестиционни проекти и строителен надзор. Обследване и сертифициране на сгради за енергийна ефективност. Пред инвестиционни проучвания. Проектиране на промишлени, граждански и инфраструктурни обекти. Осъществяване на авторски надзор и инвеститорски контрол.

„АКВАПЛАСТ“ ООД – гр. София/Габрово
Стандарти: ISO 9001;
Обхват: Производство на тръби от полиетилен (HDPE) и полипропилен (PP-R).

„АЛТАТ-БАЛКАН“ ЕООД – с. Поликраище
Стандарти: HACCP;
Обхват: Заведение за бърза закуска в гр. Горна Оряховица

„АРКУС“ АД – гр. Лясковец
Стандарти: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, AQAP-2110;
Обхват: Проектиране, производство и търговия с метални детайли и компоненти. Проектиране, производство и търговия с оръжие и амуниции.

„АРХИТЕКТУРНО БЮРО МАТИС“ ЕООД – гр. Велико Търново
Стандарти: ISO 9001;
Обхват: Пред инвестиционни проучвания. градоустройствено и инвестиционно проектиране на промишлени, граждански и инфраструктурни обекти и осъществяване на авторски надзор. Технически експертизи и консултации в строителното проектиране и строителната индустрия. Строителен надзор в част архитектурна. Инвеститорски контрол.

„АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ И ОХРАНА ГЛОБАЛ СЕКЮРИТИ“ ООД – гр. Хасково
Стандарти: ISO 9001; ISO 14001; BS OHSAS 18001.
Обхват: Охрана на юридически и физически лица.

„АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ И ОХРАНА СИРИУС“ ООД – гр. София
Стандарти: ISO 9001; BS OHSAS 18001; ISO 27001.
Обхват: Организация и контрол на денонощна въоръжена и невъоръжена охрана и контрол на пропускателния режим, лична охрана на физически лица, охрана на ценни пратки и товари и техническа охрана.

„АТА СЕРВИЗ“ ООД – гр. София
Стандарти: ISO 9001;
Обхват: Търговия и доставка на ESD продукти – антистатично оборудване, материали и системи.

„АТЛАС ЕКО ГРУП“ ЕООД – гр. Пловдив/Карлово
Стандарти: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, AQAP-2110;
Обхват: Търговия, събиране, транспортиране и депониране на промишлени и битови отпадъци. Проектиране, изграждане, обработка и рекултивация на депа за отпадъци. Почистване на речни корита.

„АХРОМАТ ГАМА 4“ ООД – гр. Благоевград
Стандарти: ISO 9001; EN ISO 15038;
Обхват: Преводи и легализация на документи, чуждоезиково обучение и обучение по български език, обществен писател.

„Б“

„БЕСТКОН“ ООД – гр. Горна Оряховица
Стандарти: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001;
Обхват: Строителство и ремонт на сгради, съоръжения и инфраструктурни обекти. Услуги със строителна механизация и инвентар.

„БЕТОНСТРОЙ“ ООД – гр. Горна Оряховица
Стандарти: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001;
Обхват: Производство на строителни продукти. Добив и преработка на инертни материали. Транспортна дейност. Услуги със строителна механизация.

„БИБА 2“ ЕООД – гр. София
Стандарти: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001;
Обхват: Реконструкции, преустройства, основни ремонти на жилищни, обществени и промишлени сгради и инфраструктура към тях, изграждане на електрически и ВиК инсталации и настилки и предоставяне на услуги с автовишка.

„БОКАНЕЛ“ ЕООД – гр. София
Стандарти: ISO 9001;
Обхват: Консултантски услуги свързани с управление и отчитане на проекти финансирани с европейски средства, прилагане на ЗОП и свързаните с него нормативни актове. Обучение на педагогически специалисти. Провеждане на семинари, обучения и презентации

„БИ ЕМ ЛИЗИНГ“ АД – гр. София
Стандарти: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001.
Обхват: Търговия и сервиз на товарни и специализирани автомобили, специализирани надстройки, комунална техника, кофи и контейнери за битови и зелени отпадъци, летищна техника, пожарно и аварийно-спасителна техника, пътно строителна и пътно поддържаща техника, ремаркета и полу-ремаркета, хидравлични манипулатори, автокранове и вишки, търговия с резервни части за тях.

„БРАВО ИНВЕСТМЪНТС“ ООД – гр. София
Стандарти: ISO 9001, ISO/IEC 27001;
Обхват: Проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на софтуерни продукти, информационни системи и решения

„БУЛМЕКС“ ООД – гр. Велико Търново
Стандарти: ISO 9001;
Обхват: Търговия с горива и масла.

„БЪЛГАРСКА РЕЙТИНГОВА АГЕНЦИЯ“ АД – гр. София
Стандарти: ISO 9001;
Обхват: Бизнес планиране. Определяне на кредитни рейтинги, финансови и сравнителни анализи на организации от индустриалния и обществения сектор.

„В“

„ВАЛИ КОМПЮТЪРС“ ООД – гр. Велико Търново
Стандарти: ISO 9001;
Обхват: Асемблиране, търговия и сервиз на компютърна и офис техника.

„ВАРИАНТ КАЛЕВ“ ЕТ – гр. Троян
Стандарти: ISO 9001;
Обхват: Производство на сухи строителни смеси – лепила за керамични облицовки и шпакловки на циментова и гипсова основа, мазилки на циментова основа, фугиращи смеси.

„ВДК-1“ ЕООД – с. Яна, район Кремиковци
Стандарти: ISO 9001; ISO 14001.
Обхват: Рециклиране на металургична шлака. Търговия с отпадъци от черни и цветни метали. Дърводобив и лесо-културни дейности (ЛКД). Дървопреработване. Услуги с пътно-строителна механизация и товарен автомобилен транспорт.

„ВЕГ-Ц I“ ООД – гр. София
Стандарти: ISO 9001.
Обхват: Производство на месингови клишета, триизмерни фолиа, картонени опаковки и печатни рекламни материали. Цялостно и частично UV лакиране, топло и студено ламиниране, метализиране на картон и хартия, топъл печат, триизмерен релефен печат, микрорелеф и други след печатни ефекти.

„ВЕДА КОНСУЛТ“ ООД – гр. Габрово
Стандарти: ISO 9001;
Обхват: Консултантска дейност, организиране на обучения и професионални квалификации в областта на езиковите компетенции, компютърните технологии, мениджмънта и предприемачеството.

„ВЕНЦИ“ ЕООД – гр. Габрово
Стандарти: ISO 9001;
Обхват: Извършване на периодични технически прегледи на пътни превозни средства.

„ВИП СОФТУЕР“ ООД – гр. Русе
Стандарти: ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO 20000-I;
Обхват: Проектиране, разработване и внедряване на софтуерни и хардуерни продукти.

„Г“

„ГАЗИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – гр. Долни Дъбник
Стандарти: ISO 9001;
Обхват: Разпределение на природен газ и разширяване на газ-разпределителни мрежи.

„ГАРАНТ СТРОЙ“ ООД – гр. Шумен
Стандарти: SA 8000;
Обхват: Строително ремонтни дейности. Изграждане и ремонт на ВиК инсталации, Изграждане и поддръжка на инфраструктурни обекти.

„ГЕС ТРЕЙДИНГ“ ООД – гр. Радомир
Стандарти: ISO 9001; Регламент (ЕС) Nо333/2011;
Обхват: Търговия, складиране, временно съхранение, оползотворяване и рециклиране на отпадъци. Леене на метали. Производство на алуминиев скрап в изпълнение на Регламент (ЕС) Nо333/2011 за установяване на критерии за това кога определени типове скрап престават да бъдат отпадъци.

„ГЕОДЕТ“ ЕООД – гр. Стара Загора
Стандарти: ISO 9001;
Обхват: Строителен надзор. Оценка на съответствие на инвестиционни проекти. Проектиране, обследване и съставяне на технически паспорти на сгради и съоръжения. Инвеститорски контрол.

„ГИД ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – гр. София
Стандарти: ISO 9001; ISO 14001; BS OHSAS 18001.
Обхват: Производство и монтаж на метални конструкции, изработка и заваряване на съдове под налягане и заваряване на тръби под налягане, строителство на сгради и съоръжения.

„ГРАФИТИ“ ООД – гр. Плевен
Стандарти: ISO 9001; ISO 14001; BS OHSAS 18001.
Обхват: Консултант при оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и/или упражняване на строителен надзор.

„Д“

 „ДАВИД ХОЛДИНГ“ АД – гр. Казанлък
Стандарти: ISO 9001, ISO/IEC 27001;
Обхват: Разработка, поддръжка и внедряване на софтуер. Консултантски услуги, управление на проекти, системна интеграция, проектиране, изграждане и поддръжка на комплексни информационни системи и решения.

„ДАНИ ТРЕЙДИНГ 69“ ООД – гр. София
Стандарти: ISO 9001.
Обхват: Покупка, доставка, продажба и дистрибуция на кабели и други електро материали.

„ДИ ЕМ ГРУП“ ЕООД – гр. Горна Оряховица
Стандарти: ISO 9001;
Обхват: Производство и инсталация на дограма от алуминиеви и PVC профили. Производство и инсталация на стъклопакети.

„ДИ ДЖИ ЕР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕООД – гр. София/с. Гавраилово/Сливен
Стандарти: ISO 9001; ISO 14001, BS OHSAS 18001.
Обхват: Механична обработка на метали и метални изделия.

„ДОМ КЛИМА – ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ РЕШЕНИЯ“ ЕООД – гр. Габрово
Стандарти: ISO 9001; ISO 14001, BS OHSAS 18001.
Обхват: Проектиране, продажба, монтаж, гаранционно и следгаранционно поддържане на климатично оборудване и соларни системи.

„ДУНАВ ЛИЗИНГ“ ЕАД – гр. Велико Търново – площадка с. Джулюница
Стандарти: ISO 9001;
Обхват: Проектиране и производство на изделия за машиностроителната промишленост и изделия от дърво. Шивашки услуги. Проектиране и производство на електронни автомобилни везни.

„Е“

„ЕВРОГРИН“ ООД – с. Михалци/Павликени
Стандарти: ISO 9001;
Обхват: Производство, съхранение и опаковка на посадъчен материал за цветя и плодове.

„ЕВРОМЕЛ“ ООД – гр. Горна Оряховица
Стандарти: ISO 9001, HACCP;/p>
Обхват: Производство на зърнени храни за директна консумация.

„ЕВРОСТРОЙ-ВТ“ ЕООД – гр. Лясковец
Стандарти: ISO 9001;
Обхват: Строителство и ремонт на жилищни, обществени, административни и промишлени сгради, пътища и пътни съоръжения, водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения.

„ЕВРОТЕКС 21“ ООД – гр. Горна Оряховица – площадка Лясковец
Стандарти: ISO 9001;
Обхват: Дизайн, производство и търговия с килими за баня – ръчен тъфтинг. Автомобилни стелки.

„ЕВРОПЕЙСКА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА“ ООД – гр. София
Стандарти: ISO 9001;
Обхват: Предоставяне на услуги по доброволно здравно осигуряване и гарантиране на свободен и равнопоставен достъп на здравно осигурени лица до медицинска и дентална помощ чрез регламентирани пакети от здравни дейности.

„ЕИБ СОФТ“ ЕООД – гр. София
Стандарти: ISO 9001, ISO/IEC 27001;
Обхват: Проектиране, разработка и внедряване на софтуер с общо и специализирано предназначение. Гаранционен и извънгаранционен сервиз на софтуер. Изграждане и поддръжка на локални компютърни мрежи.

„ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ I“ ООД – гр. Велико Търново – площадка Варна
Стандарти: ISO 9001;
Обхват: Дистрибуция на техника за приемане на сателитна цифрова интерактивна телевизия и консумативи. Монтаж и сервиз. Строително монтажни дейности в областта на ВиК услугите.

„ЕКОПОЛИС“ ООД – ПУНКТ за ГТП – гр. Плевен
Стандарти: ISO 9001;
Обхват: Извършване на годишни технически прегледи на леки, лекотоварни и товарни автомобили, автобуси и мотоциклети, ADR.

„ЕЛАТИВ ТЕХНОИНВЕСТ“ ООД – гр. София / гр. Велико Търново
Стандарти: ISO 9001;
Обхват: Изработване на инвестиционни проекти. Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и/или строителен надзор. Пред инвестиционни проучвания, подготовка на проектантския процес и координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация. Оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения. Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради. Проектиране и изработка на софтуер, уеб и домейн хостинг, управление на сървъри.

„ЕМУ“ АД – гр. Велико Търново
Стандарти: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001
Обхват: Строежи от високото строителство и прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения; строежи от енергийната инфраструктура; строително монтажни работи; производство на бетонови продукти (бетон и бетонови изделия).

„ЕН ПРО КОНСУЛТ-07“ ЕООД – гр. София
Стандарти: ISO 9001;
Обхват: Проектиране и производство на топлопроводи и абонатни станции. Дялово разпределение и топлинно счетоводство 

„И“

„ИВАН КРАСИМИРОВ 88“ ЕООД – гр. Велико Търново
Стандарти: HACCP;
Обхват: Заведение за бързо хранене.

„ИЗОЛА ПЕТРОВ“ ООД – гр. София
Стандарти: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001;
Обхват: Проектиране, строително-монтажни и строителн-ремонтни дейнсости на жилищни и нежилищни сгради, съоръжения и прилежаща инфраструктура. Монтаж на топло и хидроизолационни системи. Строителство и ремонт на пътища, хидроизолации на мостове и съоръжения, благоустройство и озеленяване. Произвопдсвто на битумни хидроизолационни материали, битумни керемиди и битумен грунд

„ИМЕОН СОФТУЕР“ ООД – гр. София
Стандарти: ISO/IEC 27001
Обхват: Правни консултации, бизнес анализ и инженеринг на процеси. Проектиране , разработване, внедряване и поддръжка на софтуер, информационни системи и решения

„ИМПРО“ ЕООД – гр. Велико Търново
Стандарти: ISO 9001.
Обхват: Проектантски и консултантски услуги в сферата на инвестиционното проектиране

„ИНТЕРМ“ ООД – гр. София
Стандарти: ISO 9001;
Обхват: Търговия с медицински изделия

„ИНТЕЛИКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – гр. София
Стандарти: ISO 9001, ISO/IEC 27001;
Обхват: Проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на вградени електронни системи

„ИСИ-ТРОЯН“ ЕООД – гр. Троян
Стандарти: ISO 9001;
Обхват: Производство на каучукови и силиконови изделия.

„К“

„КВЕЛ“ ООД – гр. Плевен
Стандарти: ISO 9001;
Обхват: Проектиране и изграждане на системи за контрол на достъпа: сигнално-охранителни системи, видео системи за наблюдение в реално време и запис, специализирани системи за промишлено видео наблюдение, контрол на достъп в специализирани зони, работното място и работното време, ел. механични бариери, анти-паркингови съоръжения, анти-терористични системи и др.

„КЕЙ ДЖИ ЕС КОНСУЛТ“ ООД – гр. София
Стандарти: ISO 9001, ISO/IEC 27001;
Обхват: Инсталация, внедряване и поддръжка на софтуер. Счетоводни консултации. Пълно счетоводно и данъчно обслужване.

„КЛЕН ЛЕС“ ООД – гр. Самоков
Стандарти: ISO 9001, FCS;
Обхват: Дърводобив, дървообработване и лесокултурна дейност 

„КОЛОС“ ЕООД – гр. Велико Търново
Стандарти: ISO 9001, BS OHSAS 18001, ISO3834-2; π- маркировка; R67.
Обхват: Производство на съдове под налягане – транспортируеми газови бутилки за пропан бутан (LPG) – автомобилни, битови и туристически. Проектиране и производство на газови уреди.

„КОРАДО-БЪЛГАРИЯ“ АД – гр. Стражица                                                     (П)
Стандарти: ISO 9001;
Обхват: Производство и пласмент на панелни радиатори за водно отопление, вътрешно и външнотърговска дейност.

КЕЙ ПИ ЕМ ДЖИ“ („КПМГ БЪЛГАРИЯ“ ООД) – гр. София
Стандарти: ISO/IEC 27001;
Обхват: Система за управление на сигурността на информацията, приложена за информационните активи на „КПМГ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „КПМГ АДВАЙЗЪРИ“ ООД, както и за информацията и данните във връзка с одиторски, данъчни и консултантски услуги, изпълнявани за трети страни.

„КНЕЖА ГАЗ“ ООД – гр. Кнежа
Стандарти: ISO 9001;
Обхват: Разпределение на природен газ и разширяване няа газоразпределителни мрежи. Снабдяване на потребителите с пророден газ от краен снабдител 

„КЪЛЪЧ 2008“ ООД – гр. Велико Търново
Стандарти: HACCP;
Обхват: Заведение кафе аперитив – гр. Полски Тръмбеш и ресторант – с. Куцина.

„Л“

„ЛАЛЕВ“ ООД – гр. Карлово
Стандарти: ISO 9001;
Обхват: Производство на метални конструкции и изделия.

„ЛАНД МЕТАЛ“ ЕООД – с. Зверино, област Враца.
Стандарти: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001;
Обхват: Търговия, складиране, временно съхранение, третиране, оползотворяване, рециклиране, транспортиране, леене на метали и метални отпадъци. Производство на скрап от черни и цветни метали в изпълнение на Регламент (ЕС) No333/2011 за установяване на критерии за това кога определени типове скрап престават да бъдат отпадъци и Регламент (ЕС) Nо715/2013 за установяване на критерии, определящи кога меден скрап престава да бъде отпадък.

„ЛОВЕЦ-01“ ЕООД – гр. Търговище
Стандарти: BS OHSAS 18001;
Обхват: Охрана на физически и юридически лица.

„М“

„МАТЕКО“ АД – гр. Горна Оряховица
Стандарти: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001;
Обхват: Строителна и предприемаческа дейност. Обучение в център за професионално обучение. Производство на строителни продукти. Добив и преработка на инертни материали. Транспортна дейност. Услуги със строителна механизация.

„МАРГАРИТА ИЛИЕВА-МАГИ“ ЕТ – гр. Горна Оряховица
Стандарти: HACCP;
Обхват: Заведение за бърза закуска

„МЕТАЛКОМ“ ООД – гр. София – площадка Лясковец
Стандарти: ISO 9001;
Обхват: Производство на метални капачки (кроненкорки) за бира и безалкохолни напитки.

„МИТКО ЙОНКОВ“ ЕТ – гр. Априлци;
Стандарти: ISO 9001;
Обхват: Производство на пружинни елементи и телени огъвки.

„МТМ“ ЕООД – гр. Варна (П)
Стандарти: ISO 9001;
Обхват: Търговия със строителни и индустриални материали и машини, търговия с корабни части и консумативи, доставка на индустриални и корабни бои, строителни ремонти – полагане и шлайфане на бетони, полагане на настилки и бои.

„Н“

„НЕТКАРСЪРВИЗ“ ЕООД – гр. София
Стандарти: ISO 9001;

Обхват: Автосервизни и авторепаратурни услуги.

„НЕТ СЪРФ.НЕТ“ ООД – гр. Монтана
Стандарти: ISO 9001, ISO/IEC 27001;

Обхват: Интернет доставчик. Продажба на компютри и консумативи. Сервиз на компютри в собствен сервизен център.

„НИКИПЛАСТ-М“ ООД – гр. Севлиево
Стандарти: ISO 9001, ISO/TS 16949;
Обхват: Проекто-конструкторска и технологична разработка на шприц-форми за пластмаса. Изработка на прес-форми от метал. Шприцване и галванизация на пластмасови изделия.

„НИС ПЕТРОЛ“ ЕООД – Петролна база КОСТИНБРОД / складова база за ЛЗТ
Стандарти: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001.
Обхват: Съхранение, търговия на едро и доставка на петролни продукти.

„О“

„ОФСЕТ“ ЕООД – гр. София
Стандарти: ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, FCS, HACCP.
Обхват: Производство на месингови клишета, триизмерни фолиа, картонени опаковки и печатни рекламни материали. Цялостно и частично UV лакиране, топло и студено ламиниране, метализиране на картон и хартия, топъл печат, триизмерен релефен печат, микрорелеф и други след печатни ефекти.

„ОРИОН-Z“ ООД – гр. Велико Търново
Стандарти: ISO 9001;
Обхват: Търговия с автомобилни и селскостопански гуми.

„П“

„ПАНОНИЯ ИНВЕСТ“ ООД – гр. Сливен
Стандарти: HACCP;
Обхват: Производство на хляб и хлебни изделия.

„ПЕЙЧО ПЕЙКОВ АТЛА МАРИЯ“ ЕТ – с. Козаревец
Стандарти: ISO 9001, HACCP;
Обхват: Добив и рафиниране на растителни масла.

„ПРИРОДА-10“ ООД – гр. Русе
Стандарти: ISO 9001, HACCP;
Обхват: Производство на билкови продукти.

„ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА ВТ“ АД – гр. Велико Търново (П)
Стандарти: ISO 9001;
Обхват: Проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка на отоплителни централи, топло-преносни мрежи, газови съоръжения и инсталации. Производство на уреди и съоръжения използвани в промишлената и комунално-битовата топлоенергетика.

„ПРОМИЗОН“ ЕООД – гр. Априлци
Стандарти: HACCP;
Обхват: Търговия с хранителни стоки

„Р“

„РАДЕВ и СИНОВЕ“ ЕООД – гр. Пловдив
Стандарти: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001;
Обхват: Проектиране, изграждане, реконструкция и експлоатация на осветителни, енерго-преносни мрежи и уредби. Производство и търговия с осветителни тела и стълбове.

„РАДЕВ“ ЕООД – гр. София
Стандарти: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001;
Обхват: Строителство и ремонт на жилищни и промишлени сгради, съоръжения и прилежаща инфраструктура

„РЕКОМЕТАЛС“ ООД – гр. София
Стандарти: ISO 9001 и РЕГЛАМЕНТ(ЕС) 333/2011 г.
Обхват: Закупуване, складиране, временно съхранение, преработване, транспортиране и продажба на метални отпадъци и производство на скрап от черни и цветни метали. Изпълнение на Регламент (EC) 333/2011, приложения I и II, относно производството на чугун и стомана и алуминиев скрап“.

„РИЛА ТРЕЙДИНГ“ ООД – гр. Самоков
Стандарти: ISO 9001.
Обхват: Покупка, доставка, продажба и дистрибуция на кабели и други електро материали.

„РОЛПЛЮС“ ООД – гр. София
Стандарти: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001.
Обхват: Проучване и проектиране на инфраструктурни проекти, кадастър и геодезия и предоставяне на консултантски услуги.

„РОНОС“ ЕООД – гр. София
Стандарти: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001.
Обхват: Търговия на едро и дребно и доставка на компютърна и офис техника и консумативи, канцеларски материали и хартия, ученически пособия и оборудване, офис мебели, почистващи продукти, пакетирани храни и напитки

„РУМИЛГАЗ“ ЕООД – гр. Велико Търново
Стандарти: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001;
Обхват: Строителство и ремонт на жилищни и обществени обекти и прилежаща инфраструктура.

„С“

„САКСА“ ООД – гр. Нови Искър/Курило
Стандарти: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001;
Обхват: Търговия на едро с петролни продукти и транспорт до клиента.

„САРА ВИКТОРИЯ – Мария Николова“ ЕТ – гр. Лясковец
Стандарти: ISO 9001
Обхват: Търговия на едро. логистика и доставка на хранителни продукти до крайни клиенти

„СОД ЦАРЕВЕЦ “ ЕООД – гр. Велико Търново
Стандарти: ISO 9001;
Обхват: Комплексна техническа и пожаро-известителна охрана на обекти – частна и юридическа собственост.

„СИ ВИ ЕМ КОНСУЛТ“ ООД – гр. Търговище
Стандарти: ISO 9001;
Обхват: Оценка на съответствието на инвестиционни проекти, строителен надзор, подготовка на проектантския процес и строителния процес до въвеждане на строежа в експлоатация.

„СИ ДИ ЕЛ“ ЕООД – гр. Бургас
Стандарти: ISO 14001, BS OHSAS 18001.
Обхват: Доставка, монтаж и поддръжка на системи за климатизация, отопление, вентилация, слънчеви и фото-волтаични инсталации.

„СИМАТЕКС“ ООД – гр. София
Стандарти: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001.
Обхват: Вътрешна и външна търговия с индустриално оборудване, монтаж, обслужване и инженеринг на инсталации.

„СИРИУС СЕКЮРИТИ“ ООД – гр. София
Стандарти: ISO 9001; BS OHSAS 18001; ISO 27001, ISO 18788.
Обхват: Организация и контрол на денонощна въоръжена и невъоръжена охрана и контрол на пропускателния режим, лична охрана на физически лица, охрана на ценни пратки и товари и техническа охрана.

„СИС КОНСУЛТИНГ“ ООД – гр. София
Стандарти: ISO 9001, ISO/IEC 27001 (:2013)
Обхват: Проектиране, производство, внедряване и поддръжка на информационни системи и технологии.

„СПЕЙС СЕКЮРИТИ“ ООД – гр. София
Стандарти: ISO 9001, ISO 45001, ISO 18788;
Обхват: Организация и контрол на денонощна въоръжена и невъоръжена охрана. Kонтрол на пропускателния режим. Лична охрана на физически лица. Охрана на ценни пратки и товари. Охрана с технически средства за наблюдение.

„СОФИЯ АУТО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД – гр. София/Благоевград
Стандарти: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001.
Обхват: Продажба, гаранционен и извънгаранционен сервиз на нови и употребявани леки и лекотоварни автомобили. Продажба на резервни части и аксесоари. Ежедневно обслужване, годишни технически прегледи, профилактика и тунинг на автомобили. Посредничество при лизинг, авто-кредити, застраховки и маркиране на автомобили. Отдаване на автомобили под наем.

„СПЕЙСКАД“ ООД – гр. Казанлък
Стандарти: ISO 9001;
Обхват: Доставка, системна интеграция и поддръжка на средства за автоматизирано проектиране и производство CAD/CAM/CAE/PLM.

„СТЕБОР“ ООД – гр. Разград
Стандарти: ISO 9001;
Обхват: Проектиране, производство и търговия с мебели.

„СТЕГЕР“ ООД – гр. Горна Оряховица
Стандарти: ISO 9001;
Обхват: Комплексна физическа и техническа охрана на юридически и физически лица.

„СТОЙКО КЪНЧЕВ“ ЕООД – гр. Елена
Стандарти: ISO 9001;
Обхват: Авторемонтни, автотенекеджийски и автобояджийски услуги

„СТРУМА СТРОЙ“ ООД – гр. Симитли
Стандарти: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001.
Обхват: Производство на строителни продукти (бетонови изделия за пътни настилки, блокове за зидария от бетон) и извършване на пътно-строителни и пътно-ремонтни дейности по изграждане на строежи.

„Т“

„ТАКС БЕК БЪЛГАРИЯ“ ООД – гр. София
Стандарти: ISO 9001;
Обхват: Извършване на периодични технически прегледи на ППС

„ТЕМПОДЕМ“ ЕООД – с. Труд/Пловдив
Стандарти: ISO 9001; ISO 50001;
Обхват: Производство и продажба на двуслойно, трислойно („E“, „B“ и „С“ вълна) и петслойно велпапе, транспортни и потребителски опаковки от велпапе: кутии, опаковки и други продукти от каширан вълнообразен картон. Дизайн напечат и структурен дизайн на опаковки, кутии и други изделия от вълнообразен картон. 

„ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД – гр. София
Стандарти: ISO 9001; ISO/IEC 27001
Обхват: Телекомуникации, SMS услуги, разработване, изграждане, внедряване и поддръжка на програмни продукти.
Стандарт: ISO/IEC 20001-1
Обхват: Система за управление на ИТ услуги на ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС АД, обхващаща предоставянето на услуги за външни клиенти в съответствие с каталог на услугите.

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД – гр. София
Стандарти: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001; ISO/IEC 27001; SA 8000.
Обхват: Производство и пренос на топлинна енергия. Производство на електрическа енергия. Дялово разпределение. Проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка на топло-източници, топло-преносни мрежи и абонатни станции.

„ТРАФИК ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – гр. София
Стандарти: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001; ISO/IEC 27001.
Обхват: Проектиране, производство и търговия с вертикална пътна сигнализация и пътни принадлежности. Изпълнение на хоризонтална пътна маркировка. Монтаж и поддръжка на вертикална пътна сигнализация, елементи за безопасност на движението, светофари и пътни принадлежности.

„У“

„УРБАН ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – гр. София
Стандарти: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001;
Обхват: Консултантски услуги, свързани с проучване, планиране, проектиране, изграждане и управление на техническа, транспортна и производствена инфраструктура. Проверка и контрол на доставените и влагани в строежите строителни продукти. Контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълнявани строителни и монтажни работи с договорите за изпълнение на строителството. Изготвяне и управление на инвестиционни проекти и планове. Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и извършване на строителен надзор. Подготовка, управление, изпълнение и отчитане на проекти с международно, европейско или национално финансиране и консултиране на евентуални бенефициенти. Изготвяне на концесионни и маркетингови анализи и на тръжна документация за обществени поръчки и концесии.

„Ф“

„ФИНАНС ГРУП 2013“ ЕООД – София
Стандарти: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001;
Обхват: Строителство и ремонт на жилищни и нежилищни сгради, пътища и прилежащата им инфраструктура

„ФЮЧЪР СТАНДАРТС“ ЕООД – София
Стандарти: ISO 9001, ISO/IEC 27001; ISO 20000-I;
Обхват: Проектиране, разработване, внедряване, продажба и поддръжка на информационни системи, софтуерни продукти и решения.

„Х“

„ХИТ“ ООД – с. Първомайци
Стандарти: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001;
Обхват: Разработване, производство и търговия с осветителна техника. Проектиране на осветителни и електроинсталации. Пълен инженеринг в областта на уличното осветление.

„ХЛЕБОЗАВОД ВТ“ ООД – гр. Велико Търново
Стандарти: HACCP;
Обхват: Производство на хляб и хлебни изделия.   

„Ю“

„ЮСИС“ ООД – гр. София
Стандарти: ISO 9001, BS OHSAS 18001, ISO/IEC 27001
Обхват: Физическа охрана на имущество на физически и юридически лица, на ценни пратки, товари и мероприятия. Доставка, изграждане и поддържане на системи за сигурност. Мониторинг и охрана с технически системи за сигурност. Съхранение на ценности в трезор.

* * *

ЗАБЕЛЕЖКА: (П) – като подизпълнител с договор от друга консултантска организация.

Copyright © EUROX PROMARK® CONSULTING Ltd. '2015 2002 - 2015