ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ

от ръководството на „ЕУРОКС ПроМарк® Консултинг” EООД

относно политиката по качеството на предлаганите услуги:

 

Нашата мисия е да предоставяме обучения и услуги, които в най-голяма степен да удовлетворяват изискванията и да надвишават очакванията на всеки наш клиент.

Доверието, което ежедневно градим е основа за нашето непрекъснато развитие и устойчиво положение на пазара.

Ние считаме всеки клиент за наш партньор и го поставяме в центъра на нашето внимание: „Доволният клиент е най-добрият съветник и катализатор за добрият ни имидж”. Успехът ни зависи от способността да определим точно и удовлетворим напълно всички изисквания към предоставяните от нас услуги.

Основните принципи, на които се гради политиката на дружеството са принципите на безпристрастност, независимост, неподкупност и недопускане на конфликт на интереси под каквато и да е форма и съдържание.

Качеството е синоним на стратегията, стойностите и целите на нашата дейност:

  • да работим бързо, професионално и с гъвкава маркетингова политика;
  • всичко, което правим да е както трябва и още от първия път;
  • да предлагаме възможно най-добрите специализирани обучения на пазара;
  • бързо да въвеждаме промените в изискванията на клиентите в нашата дейност;
  • постоянно да усъвършенстваме нашата организация във всичките й дейности, с цел да постигнем конкурентно предимство

Екипът на ЕУРОКС ПроМарк® Консултинг“ ЕООД твърдо вярва, че само чрез формиране на фирмена култура, инвестиране в собствено обучение и поддържане на висока квалификация, мотивирано професионално превъзходство и безкомпромисно изпълнение на изискванията на клиентите си, може изцяло да изпълни поетите договорни задължения и критерии за морални норми пред обществото.

Ръководството на дружеството, поема ангажимента да осигури всички необходими ресурси за провеждане на декларираната политика и непрекъснато подобряване на всички процеси, с цел изпълнение на поставените цели. 

Поддържането и усъвършенстването на система за качествено управление в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001 е основен елемент за постигане на този стремеж и цели – бранда на фирмата да се приема като „ДЕФИНИЦИЯ ЗА КОРЕКТНОСТ И КОМПЕТЕНТНОСТ”

УПРАВИТЕЛ  /п/  инж. Петър Хрулев

Copyright © EUROX PROMARK® CONSULTING Ltd. '2015 2002 - 2015