КОРЕКТНОСТ И КОМПЕТЕНТНОСТ

imagesAHCU7C86Фирма „ЕУРОКС ПроМарк® Консултинг” ЕООД е регистрирана съгласно изискванията на българското законодателство от месец Март 2002 година и с над 12 (дванадесет) годишен опит е специализирана в редица направления от сферата на бизнес консултирането по-важни, от които са свързани с:

Управление на корпоративна сигурност – анализи и оценки на рискове от редица заплахи – от страна на конкуренцията, от собствения персонал (нелоялност/BYOx тенденции и др.), от доставчици и трети страни, от постоянните форми на киберпрестъпност, кражба на лични данни и др.;

Анализи на състояние, технологично противодействие и обезпечаване сигурността на обекти и инфраструктура от престъпни посегателства и терористични действия;  

Организационно консултиране – диагностика, мотивационни обучения от квалифициран психолог и др. 

Консултантски услуги, провеждане на одити и специализирани обучения относно разработване и внедряване на системи за управление съгласно изискванията на международни стандарти, като:

ISO 9001 (качествено управление);

AQAP-2110 (част от съюзните публикации на NATO приложим във военнопромишления комплекс);

ISO/TS 16949 (качество в автомобилната промишленост);

ISO 14001 (околна среда);

BS OHSAS 18001 (здравословни и безопасни условия на труд);

ISO/IEC 27001 (сигурност на информацията);

ISO/IEC 20000 (IT услуги);

ISO 50001 (за енергийна ефективност);

SA 8000 (социална отговорност);

Скрап сертификация чрез Регламенти ( ЕС) 333/2011 и 715/2013;

СФУК – Системи за финансово управление и контрол (в публичния сектор);

Маркетингови анализи, изготвяне на стратегии за развитие и др.;

Ако желаете да получите качествени услуги, се доверявайте единствено на сертифицирани консултантски организации покриващи изискванията на стандарт ISO 10019:2005 „Указания за избор на консултанти по системи за управление на качеството и използване на техните услуги“.

„ЕУРОКС ПроМарк® Консултинг” EООД  поддържа сертифицирана система за качествено управление съгласно изискванията на ISO 9001 от 19 Април 2005 г. с обхват на сертификация: „Разработване, изграждане и внедряване на системи за управление. Консултации, одити и обучение“.

Copyright © EUROX PROMARK® CONSULTING Ltd. '2015 2002 - 2015