ОБУЧЕНИЯ

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗЛИЧНИТЕ ПРИЛОЖИМИ СТАНДАРТИ И КУРСОВЕ ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ:

Методологията за провеждане на oбученията по съответните стандарти и за вътрешни одитори е изготвена от експертния екип на „ЕУРОКС ПроМарк® Консултинг” EООД .

Характерните особености са:

♦ Изготвена е според указанията на IRCA (International Register of Certificated Auditors), със запознаване в строга последователност с изискванията на съответния стандарт и на изискванията на ISO 19011:2018 „Указания за одит на системи за управление“;

♦ Провеждане на обученията на място при клиента в съгласувано време;

♦ Акцентиране на съвременните и носещи стойност методи и техники на одитиране с разглеждане на практически насочени примери, приложими към конкретната специфика за всеки отделен клиент;

♦ Провеждане на изпитен тест за оценка на придобитите знания и проверка на практическите умения за вътрешен одитор;

♦ Издаване на сертификат за вътрешен одитор или удостоверение за участие в курс за вътрешни одитори (според резултата от теста).

Copyright © EUROX PROMARK® CONSULTING Ltd. '2015 2002 - 2015