КОРЕКТНОСТ И КОМПЕТЕНТНОСТ

imagesAHCU7C86

„ЕУРОКС ПроМарк® Консултинг” ЕООД, по смисъла на Търговския закон, е дружество с идентична по име фирма, регистрирана съгласно изискванията на българското законодателство от месец Март 2002 година и с над 22 годишен опит е специализирана в редица направления по-важни, от които са консултиране и обучения свъразни с:

УПРАВЛЕНИЕ НА КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ – анализи и оценки на рискове от редица заплахи – от страна на конкуренцията, от собствения персонал (нелоялност/BYODx тенденции и др.), от доставчици и трети страни, от постоянните форми на кибер-престъпност, кражба на лични данни и др.;

Анализи на състояние, технологично противодействие и обезпечаване сигурността на обекти и инфраструктура от престъпни посегателства и терористични действия;  

Организационно консултиране – диагностика, мотивационни обучения от квалифициран психолог и др. 

Маркетингови анализи, изготвяне на стратегии за развитие и др.;

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ за вътрешни одитори на системи за управление съгласно изискванията на международния стандарт ISO 19011:2018 „Указания за извършване на одит на системи за управление“, сертифицирани и специализирани спрямо стандарти като:

ISO 9001 (качествено управление);

AQAP-2110 (съюзни публикации на NATO,  приложим във военнопромишления комплекс);

IATF 16949 (качество в автомобилната промишленост);

ISO 14001 (околна среда);

ISO 45001 (здравословни и безопасни условия на труд);

ISO/IEC 27001 (сигурност на информацията);

ISO/IEC 20000 (IT услуги);

ISO/IEC 22301 (непрекъсваемост на бизнеса);

ISO 50001 (енергиен мениджмънт);

SA 8000 ®(социална отговорност)

РЕГЛАМЕНТИ (ЕС) No333/2011 и No715/2013 (скрап сертификация)

и др.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОДИТИ ОТ ПЪРВА И ВТОРА СТРАНА НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ.

„ЕУРОКС ПроМарк® Консултинг” EООД извършва своите услуги в условията на  сертифицирана система за качествено управление, съгласно изискванията на ISO 9001, от 19 Април 2005 г. покривайки изискванията на ISO 10019 – „Указания за избор на консултанти на системи за управление на качеството и техните услуги“

Copyright © EUROX PROMARK® CONSULTING Ltd. '2015 2002 - 2015